Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Giám đốc kinh doanh trong tiếng anh là gì

GIÁM ĐỐC KINH DOANH LÀ GÌ

Giám Đốc Kinh Doanh trong Tiếng Anh được gọi là Chief Customer Officer (viết tắc là CCO). Có thể nói Giám Đốc Kinh doanh là một chức vụ rất cao trong doanh nghiệp. Vị trí này chỉ đứng sau và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc điều hành ( hay còn gọi là CEO).

Công việc của CCO là quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng và hoạt động bán hàng hoá,dịch vụ của công ty theo những chiến lược kinh doanh đã đề ra. Những hoạt động này báo gồm: marketing, quảng cáo, bán hàng, phân phối đại lý, dịch vụ hậu mãi..

Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì
Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Vai trò của giám đốc khách hàng khác nhau ở mỗi công ty. Ở một số công ty, giám đốc khách hàng chịu trách nhiệm về khiếu nại của khách hàng, trong khi ở một số đơn vị  khác thì vai trò Giám đốc kinh doanh hoạt động nhiều hơn, giám đốc kinh doanh  làm việc trực tiếp với bộ phận dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu chung nhất của vị trí giám Đốc Kinh Doanh này là điều hành tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng doanh số theo chỉ tiêu đã được đề ra. Với vị trí rất cao và vai trò lớn như vậy, nhiệm vụ của một CCO sẽ bao gồm những gì:

Lập kế hoạch kinh doanh hướng tới sự phát triển và lợi nhuận của doanh nghiệp

Quản lý, giám sát công việc của nhân viên Marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng. Giám đốc kinh doanh cũng giữ nhiệm vụ duy trì môi trường làm việc hấp dẫn, cởi mở phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh chiến lược

Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo định kỳ, huân luyện đội ngũ, kỹ năng bán hàng và cung cấp cho nhân viên những kiến thức cần thiết cho vị trí của họ. Vì CCO là người hiểu rõ nhất nhu cầu về nhân lực của bộ phận kinh doanh cũng như đánh giá và lựa chọn được những nhân viên phù hợp. mà vẩn đảm bảo với yêu cầu về ngân sách của công ty.

Đưa ra giải pháp và chịu trách nhiệm xây dựng các chiến lược nhằm đạt được mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp , duy trì và thúc đẩy kinh doanh theo hướng tăng trưởng bền vững.

Tìm kiếm và phát triển thị truờng mới, nắm bắt và đón đầu những xu hướng mới để xây dựng thị trường tiềm năng.

Ðàm phán, ký kết chốt hợp đồng lớn có tính chiến lược.

Chịu trách nhiệm báo cáo truớc Giám Đốc điều hành về hoạt động kinh doanh.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, đòi hỏi CCO phải có những tố chất đặc biệt nào

Lãnh Đạo: CCO đứng đầu, quản lý cả một bộ phận vì vậy kỹ năng lãnh đạo, kinh doanh bắt buộc phải có.

Nhạy bén trong kinh doanh: Mục tiêu mà CCO hướng đến là tăng doanh thu, phát triển thị trường vì vậy kỹ năng nhạy bén trong kinh doanh, marketing là không thể thiếu.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Kỹ năng tổ chức, quản lý

Phân tích chiến lược, giải quyết vấn đề nhanh chóng