Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì

Giám đốc kinh doanh trong tiếng anh là gì GIÁM ĐỐC KINH DOANH LÀ GÌ Giám Đốc Kinh Doanh trong Tiếng Anh được gọi là Chief Customer Officer (viết tắc là CCO). Có thể nói Giám…